Arm Roast

$7.50/lb. Avg. 3 lb.

Baby Back Ribs

$8.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Back Fat

$1.00/lb. Avg. 1 lb.

Bacon

$10.00/lb. Avg. 1 lb.

Bison Brisket

$10.00/lb. Avg. 3 lb.

Bison Broth Bones

$5.00/lb. Avg. 4 lb.

Bison Chuck Roast

$13.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Bison Delmonico Steak

$24.00/lb. Avg. 11.2 oz.

Bison Eye of Round Steak

$15.00/lb. Avg. 4.8 oz.

Bison Heart

$7.00/lb. Avg. 2 lb.

Bison Liver

$4.50/lb. Avg. 1 lb.

Bison Porterhouse Steak

$30.00/lb. Avg. 14.4 oz.

Bison Round Roast

$15.00/lb. Avg. 3 lb.

Bison Rump Roast

$14.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Bison Sirloin Steak

$20.00/lb. Avg. 14.4 oz.

Bison Sizzler Steak

$16.00/lb. Avg. 7.2 oz.

Bison Soup Bones

$9.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Bison Stew Meat

$14.00/lb. Avg. 1 lb.

Bison Suet

$3.00/lb. Avg. 2.4 lb.

Bison T-Bone Steak

$23.00/lb. Avg. 11.2 oz.

Bison Tenderloin Steak

$42.00/lb. Avg. 4.8 oz.

Bison Tongue

$13.00/lb. Avg. 2 lb.

Boneless Pork Chops

$7.50/lb. Avg. 1 lb.

Bratwurst Patties

$8.50/lb. Avg. 1 lb.

Breakfast Sausage

$7.25/lb. Avg. 1 lb.

Brisket

$7.00/lb. Avg. 2 lb.

Broth Bones

$3.00/lb. Avg. 5 lb.

Canadian Bacon

$13.00/lb. Avg. 1 lb.